Online reservatie

Reserveer voortaan je voertuig online.

Algemene Voorwaarden
1. Onderwerp
1.1 Op de website van Mercedes-Benz Certified (www.mbcc.be) biedt Mercedes-Benz Belgium Luxemburg NV een platform dat :
- Mercedes-Benz Certified Pre-Owned Partners toelaat om hun Mercedes-Benz Certified voertuigen aan het publiek tentoon te stellen.
- gebruikers ("U") toelaat om de daar tentoongestelde Mercedes-Benz Certified voertuigen te reserveren.

Elk voertuig dat op dit platform wordt tentoongesteld, behoort tot een specifieke Mercedes-Benz Certified Pre-Owned Partner (hierna de "Verkoper") en wordt daarom door deze laatste te koop aangeboden.
Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV is dus geen partij bij enige mogelijke verkoop afgesloten tussen de Mercedes-Benz Certified Pre-Owned Partners en de gebruikers.
1.2. Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de online reserveringstool waarmee U een voertuig Mercedes-Benz Certified op de website Mercedes-Benz Certified kan reserveren.

2. Reserveringsprocedure

2.1. U kunt een voertuig reserveren via de online reserveringstool op de website Mercedes-Benz Certified. Om uw reservering te valideren vragen wij u een reserveringsbedrag van € 99,00 incl. BTW te betalen. Zodra wij de betaling van de reserveringskosten hebben ontvangen, wordt het voertuig als "gereserveerd" op de website Mercedes-Benz Certified vermeld.

2.2. Na uw reservering sturen wij u een bevestigingsmail.

2.3. U dient binnen 24 uur na uw reservering contact op te nemen met de Verkoper om het voertuig te bestellen. De Verkoper zal een afspraak met U maken zodat U het gereserveerde voertuig kan onderzoeken. Indien U akkoord gaat, zal de Verkoper het bestelformulier opstellen en de levering van het voertuig organiseren. De bestelling van uw voertuig wordt van kracht na ondertekening van de bestelbon.

2.4. Na ondertekening van uw bestelbon worden de reserveringskosten volledig terugbetaald. De terugbetaling zal binnen de volgende dagen plaatsvinden op de bankrekening of betaalkaart die U bij de online reservering heeft gebruikt. De reserveringskosten worden dus niet afgetrokken van de aankoopprijs van het voertuig; het totale bedrag van de bestelling blijft verschuldigd.

2.5. De effectieve leveringsdatum van uw Mercedes-Benz Certified voertuig wordt U meegedeeld door de Verkoper bij de ondertekening van de bestelbon.

3. Annulering van uw bestelling en terugbetaling van de reserveringskosten

3.1 Indien de bestelbon niet binnen 24 uur na ontvangst van de in art. 2.2. bedoelde e-mail is ondertekend, wordt uw reservering geacht onherroepelijk te zijn beëindigd. In dit geval:
- kan het voertuig door een andere gebruiker worden geboekt;
- worden de reserveringskosten volledig aan U terugbetaald, zonder vergoeding of rente.

4. Geldigheid van uw reservering

4.1. De persoon die de online reservering maakt moet meerderjarig zijn.

4.2. Uw reservering mag niet worden doorgegeven, overgedragen of nagelaten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

4.3. De reservering is niet gelijkaardig aan de aankoop of bestelling van een wagen.

5. Verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens

5.1. Wij gebruiken de gegevens die u ons verstrekt bij uw reservering voor klantenbeheer en voor de opvolging van uw reservering. Deze gegevens worden doorgestuurd naar de Verkoper zodat deze uw reservering en bestelling kan opvolgen.